Відшкодування державою коштів на енергоефективність та енергозбереження

 

Відшкодування державою коштів на енергоефективність та енергозбереження

Офіційна відповідь кол-центру: законодавчі документи, перелік енергоефективного обладнання та матеріалів. 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА

від 17 жовтня 2011 р. № 1056 
Київ

Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ 
№ 615 від 11.07.2012 
№ 1043 від 14.11.2012 
№ 687 від 24.07.2013 
№ 491 від 01.10.2014 
№ 231 від 08.04.2015 
№ 614 від 12.08.2015}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Покласти на Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження повноваження щодо виконання завдань, визначених Угодою про фінансування програми "Підтримка виконання Енергетичної стратегії України в галузі енергоефективності та відновлювальних джерел енергії".

2. Передати бюджетні призначення, передбачені у 2011 році Міністерству фінансів у спеціальному фонді державного бюджету за програмою 3511650 "Реалізація програм допомоги Європейського Союзу", в сумі 310 000 тис. гривень Державному агентству з енергоефективності та енергозбереження за програмою 6361060 "Реалізація Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010-2015 роки".

Передачу бюджетних призначень здійснити в межах видатків розвитку.

3. Забезпечити:

1) Державному агентству з енергоефективності та енергозбереження - погодження передачі бюджетних призначень, передбаченої пунктом 2 цієї постанови, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;

2) після зазначеного погодження:

Міністерству фінансів - внесення відповідних змін до розпису державного бюджету;

Державній казначейській службі - перерахування Державному агентству з енергоефективності та енергозбереження коштів відповідно до переданих бюджетних призначень.

4. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження, що додається.

5. Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 2011 р. № 689 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 51, ст. 2021), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 52
 ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 17 жовтня 2011 р. № 1056

ПОРЯДОК 
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження

1. Цей Порядок визначає механізм використання передбачених у спеціальному фонді державного бюджету коштів, що отримані від Європейського Союзу в рамках виконання Угоди про фінансування програми "Підтримка виконання Енергетичної стратегії України в галузі енергоефективності та відновлювальних джерел енергії", для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження (далі - бюджетні кошти).

Для зарахування зазначених коштів до спеціального фонду державного бюджету Мінфін:

відкриває у Національному банку рахунок в іноземній валюті;

доручає Національному банку здійснити продаж коштів в іноземній валюті за її середнім курсом, установленим на міжбанківському ринку на дату, що передує дню проведення операції, та перерахувати кошти у національній валюті, отримані від продажу коштів в іноземній валюті, на відповідний рахунок, відкритий в Казначействі для зарахування надходжень спеціального фонду державного бюджету.

2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінрегіон.

{Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 231 від 08.04.2015}

Відповідальним виконавцем бюджетної програми є Держенергоефективності.

Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є Держенергоефективності, а також визначені головним розпорядником бюджетних коштів безпосередні виконавці завдань і заходів Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. № 243 (Офіційний вісник України, 2010 p., № 16, ст. 762).”.

{Пункт 2 в редакції Постанови КМ № 615 від 11.07.2012}

3. Бюджетні кошти використовуються за програмою “Реалізація Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010-2015 роки” з урахуванням положеньМеморандуму між Україною та Європейським Союзом про порозуміння щодо співробітництва в енергетичній галузі від 1 грудня 2005 р. та Енергетичної стратегії України на період до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 1071, і спрямовуються на здійснення заходів, що передбачені Державною цільовою економічною програмою енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. № 243 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 16, ст. 762; 2011 р., № 32, ст. 1347) (далі - Програма), зокрема на:

{Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 491 від 01.10.2014}

1) проведення модернізації та заміни котлів з переведенням їх на альтернативні види палива, реалізацію проектів з впровадження технологій використання теплових насосів, електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання на об’єктах комунальної форми власності і соціальної сфери та впровадження когенераційних технологій з використанням альтернативних видів палива у сфері комунальної теплоенергетики;

{Підпункт 1 пункту 3 в редакції Постанови КМ № 687 від 24.07.2013}

2) здійснення заходів, спрямованих на формування в суспільстві свідомого ставлення до необхідності підвищення енергоефективності, розвитку та використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;

3) стимулювання об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредиту, залученого для придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів, до яких належать:

 • обладнання і матеріали для облаштування індивідуальних теплових пунктів;
 • регулятори теплового потоку за погодними умовами та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них;
 • вузли обліку води (гарячої, холодної) та теплової енергії, зокрема засоби вимірювальної техніки (прилади обліку, лічильники) та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них;
 • багатозонний (багатотарифний) прилад обліку електричної енергії (лічильник активної електричної енергії) та відповідне додаткове обладнання і матеріали до нього;
 • світлопрозорі конструкції з енергозберігаючим склом, у тому числі вікна та балконні двері для місць загального користування (під’їздів, підвалів, технічних приміщень, горищ тощо) (крім однокамерних), та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них;
 • обладнання і матеріали для проведення робіт з теплоізоляції (термомодернізації) зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів;
 • обладнання і матеріали для проведення робіт з термомодернізації внутрішньобудинкових систем опалення, постачання гарячої води;
 • обладнання і матеріали для модернізації систем освітлення місць загального користування (у тому числі заміни електропроводки, ламп та патронів до них, встановлення автоматичних вимикачів);
 • теплонасосна система опалення та/або гарячого водопостачання та відповідне додаткове обладнання і матеріали до неї;
 • система сонячного теплопостачання та/або гарячого водопостачання та відповідне додаткове обладнання і матеріали до неї;
 • двері для місць загального користування (в тому числі під’їздів, підвалів, технічних приміщень, горищ) та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них;

{Підпункт 3 пункту 3 в редакції Постанов КМ № 687 від 24.07.2013, № 231 від 08.04.2015,№ 614 від 12.08.2015}

{Підпункт 4 пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ № 687 від 24.07.2013}

4) стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредиту, залученого для придбання котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (за винятком природного газу та електроенергії (крім електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання) та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;

{Пункт 3 доповнено підпунктом 4 згідно з Постановою КМ № 491 від 01.10.2014; в редакції Постанов КМ № 231 від 08.04.2015, № 614 від 12.08.2015}

4-1) стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредиту, залученого для придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів, до яких належать:

для одно- та двоквартирних житлових будинків:

 • - радіатори опалення, регулятори температури повітря (в тому числі автоматичні) та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них;
 • - вікна та балконні двері з енергозберігаючим склом (крім однокамерних) та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них;
 • - рекуператори тепла вентиляційного повітря та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них;
 • - вузли обліку води (гарячої, холодної), зокрема засоби вимірювальної техніки (прилади обліку, лічильники) та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них;
 • - багатозонний (багатотарифний) прилад обліку електричної енергії (лічильник активної електричної енергії) та відповідне додаткове обладнання і матеріали до нього;
 • - обладнання і матеріали для проведення робіт з теплоізоляції (термомодернізації) зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів;
 • - теплонасосна система опалення та/або гарячого водопостачання та відповідне додаткове обладнання і матеріали до неї;
 • - система сонячного теплопостачання та/або гарячого водопостачання та відповідне додаткове обладнання і матеріали до неї;

для квартир багатоквартирних житлових будинків:

 • - радіатори опалення, регулятори температури повітря (в тому числі автоматичні) та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них;
 • - вікна та балконні двері з енергозберігаючим склом (крім однокамерних) та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них;
 • - вузли обліку води (гарячої, холодної) та теплової енергії, зокрема засоби вимірювальної техніки (прилади обліку, лічильники) та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них;
 • - багатозонний (багатотарифний) прилад обліку електричної енергії (лічильник активної електричної енергії) та відповідне додаткове обладнання і матеріали до нього;

{Пункт 3 доповнено підпунктом 4-1 згідно з Постановою КМ № 231 від 08.04.2015; в редакції Постанови КМ № 614 від 12.08.2015}

4-2) погашення кредиторської заборгованості минулих років за бюджетними зобов’язаннями, взятими на облік органами Казначейства.

{Пункт 3 доповнено підпунктом 4-2 згідно з Постановою КМ № 231 від 08.04.2015}

{Підпункт 5 пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ № 687 від 24.07.2013}

{Підпункт 6 пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ № 687 від 24.07.2013}

{Підпункт 7 пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ № 687 від 24.07.2013}

{Пункт 3 в редакції Постанови КМ № 1043 від 14.11.2012}

{Пункт 4 виключено на підставі Постанови КМ № 231 від 08.04.2015}

5. Використання бюджетних коштів для здійснення заходів, передбачених пунктом 3 цього Порядку, здійснюється за такою процедурою:

1) для здійснення заходу, передбаченого підпунктом 1 пункту 3 цього Порядку, Держенергоефективності на підставі конкурсу та у порядку, визначеному Мінекономрозвитку, проводить відбір енергоефективних проектів. За результатами конкурсу головний розпорядник бюджетних коштів перераховує бюджетні кошти розпорядникам бюджетних коштів нижчого рівня;

2) для здійснення заходу, передбаченого підпунктом 2 пункту 3 цього Порядку, Держенергоефективності за результатами проведення процедури закупівлі укладає договори з переможцями процедури закупівлі (підприємствами та організаціями незалежно від форми власності). Перерахування бюджетних коштів здійснюється на підставі актів виконаних робіт;

{Підпункт 2 пункту 5 в редакції Постанови КМ № 687 від 24.07.2013}

{Підпункт 3 пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ № 231 від 08.04.2015}

4) для здійснення заходів, передбачених підпунктами 3, 4 і 4-1 пункту 3 цього Порядку, Держенергоефективності щомісяця до 25 числа наступного періоду на підставі укладених договорів про взаємодію з публічними акціонерними товариствами “Державний ощадний банк України”, “Державний експортно-імпортний банк України”, публічним акціонерним товариством акціонерний банк “Укргазбанк” (далі - уповноважені установи) та зведеного реєстру позичальників, які мають право на отримання відшкодування, передбаченого підпунктами 3, 4 і 4-1 пункту 3 цього Порядку, перераховує бюджетні кошти, що підлягають відшкодуванню позичальникам, на рахунки відповідних уповноважених установ для погашення частини суми кредиту. Уповноважені установи протягом трьох робочих днів перераховують такі кошти на розрахункові рахунки відповідних позичальників, що відкриті в уповноважених установах, для погашення частини суми кредиту.

Кредит надається позичальникам в національній валюті уповноваженими установами на здійснення заходів, передбачених підпунктами 3, 4 і 4-1 пункту 3 цього Порядку.

Для отримання позичальниками відшкодування частини суми кредиту уповноважені установи подають Держенергоефективності щомісяця до 20 числа наступного періоду два примірники зведеного реєстру позичальників, які мають право на отримання відшкодування, передбаченого підпунктами 3, 4 і 4-1 пункту 3 цього Порядку.

Позичальники, що отримали в звітному місяці кредит, але не подали до уповноваженої установи визначені умовами кредитного договору документи, що підтверджують цільове використання кредитних коштів, включаються уповноваженою установою до зведеного реєстру позичальників у наступних періодах після отримання уповноваженою установою таких документів.

Відшкодування частини суми кредиту здійснюється в межах коштів, передбачених у державному бюджеті на відповідний рік, та відповідно до помісячного плану асигнувань в порядку черговості надходження до Держенергоефективності зведених реєстрів позичальників.

Відшкодування позичальнику частини суми кредиту проводиться одноразово в таких розмірах:

 • 40 відсотків суми кредиту на здійснення заходу, передбаченого підпунктом 3 пункту 3 цього Порядку, але не більш як 14000 гривень в розрахунку на одну квартиру багатоквартирного будинку за одним кредитним договором;
 • {Абзац сьомий підпункту 4 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 614 від 12.08.2015}
 • 20 відсотків суми кредиту на здійснення заходу, передбаченого підпунктом 4 пункту 3 цього Порядку, але не більш як 12000 гривень за одним кредитним договором;
 • {Абзац восьмий підпункту 4 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 614 від 12.08.2015}
 • 30 відсотків суми кредиту на здійснення заходу, передбаченого підпунктом 4-1 пункту 3 цього Порядку, але не більш як 14000 гривень за одним кредитним договором.
 • {Абзац дев’ятий підпункту 4 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 614 від 12.08.2015}
 • У разі коли позичальником є фізична особа, якій в установленому законодавством порядку призначено субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, відшкодування такому позичальнику частини суми кредиту здійснюється одноразово в таких розмірах:
 • {Підпункт 4 пункту 5 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 614 від 12.08.2015}
 • 70 відсотків суми кредиту на здійснення заходу, передбаченого підпунктом 4 пункту 3 цього Порядку, але не більш як 12000 гривень за одним кредитним договором;
 • {Підпункт 4 пункту 5 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 614 від 12.08.2015}
 • 70 відсотків суми кредиту на здійснення заходу, передбаченого підпунктом 4-1 пункту 3 цього Порядку, але не більш як 14000 гривень за одним кредитним договором.
 • {Підпункт 4 пункту 5 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 614 від 12.08.2015}

У разі коли позичальником є об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельний кооператив, у багатоквартирних будинках яких зареєстровані (фактично проживають) фізичні особи, яким в установленому законодавством порядку призначено субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, відшкодування такому позичальнику частини суми кредиту на здійснення заходу, передбаченого підпунктом 3 пункту 3 цього Порядку, здійснюється одноразово в розмірі, що розраховується за такою формулою (але не більш як 14000 гривень в розрахунку на одну квартиру багатоквартирного будинку за одним кредитним договором):

P = 40% х (Nз - Nс)/Nз + 70% х Nс/Nз,

{Підпункт 4 пункту 5 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 614 від 12.08.2015}

де Р - розмір відшкодування, відсотків;

{Підпункт 4 пункту 5 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 614 від 12.08.2015}

Nз - загальна кількість квартир багатоквартирного будинку;

{Підпункт 4 пункту 5 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 614 від 12.08.2015}

Nс - кількість квартир багатоквартирного будинку, в яких зареєстровані (фактично проживають) фізичні особи, яким в установленому законодавством порядку призначено субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг.

{Підпункт 4 пункту 5 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 614 від 12.08.2015}

За кожним заходом, передбаченим підпунктами 3, 4 і 4-1 пункту 3 цього Порядку, позичальник може отримати таке відшкодування лише один раз протягом одного бюджетного періоду.

Бюджетні кошти не можуть бути спрямовані на сплату будь-яких штрафів та/або пені, нарахованих згідно з умовами кредитного договору.

У кредитному договорі у графі “цілі кредитування” зазначається посилання на відповідний підпункт пункту 2 додатка 2 до Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. № 243 (Офіційний вісник України, 2010 p., № 16, ст. 762).

За кожним із заходів, передбачених підпунктами 3, 4 і 4-1 пункту 3 цього Порядку, уповноважені установи формують окремий зведений реєстр позичальників, який повинен містити такі відомості:

повне найменування юридичної особи - позичальника або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - позичальника;

ідентифікаційний код юридичної особи - позичальника (код згідно з ЄДРПОУ) або реєстраційний номер облікової картки платника (або інформацію про відсутність такого номера);

місце проживання фізичної особи - позичальника (із зазначенням адреси реєстрації, якщо вона відрізняється від адреси місця проживання) або місцезнаходження юридичної особи - позичальника;

відомості про призначення фізичній особі - позичальнику субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (у разі, коли позичальником є одержувач такої субсидії);

{Підпункт 4 пункту 5 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 614 від 12.08.2015}

відомості про кількість квартир багатоквартирного будинку, в яких зареєстровані або фактично проживають фізичні особи, яким в установленому законодавством порядку призначено субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (у разі, коли позичальником є об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельний кооператив, у багатоквартирних будинках яких зареєстровані (фактично проживають) фізичні особи, що є одержувачами такої субсидії);

{Підпункт 4 пункту 5 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 614 від 12.08.2015}

адреса будинку, в якому впроваджуються заходи відповідно до підпунктів 3, 4 і 4-1 пункту 3 цього Порядку, із зазначенням типу будинку (одно-/багатоквартирний), згідно з даними, повідомленими уповноваженій установі позичальником;

відомості щодо енергоефективних заходів (із зазначенням повної назви енергоефективного обладнання та/або матеріалів, придбаних відповідно до підпунктів 3, 4 і 4-1 пункту 3 цього Порядку);

номер, дата укладення та строк дії кредитного договору;

загальна вартість придбаного енергоефективного обладнання та/або матеріалів та відповідних робіт з їх впровадження (у гривнях);

розмір суми кредиту, використаного на придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів, котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (крім природного газу), що підлягає відшкодуванню, відповідно до цього Порядку (у гривнях).

Обов’язковою умовою для включення уповноваженою установою відомостей до зведеного реєстру позичальників є подання таким позичальником до уповноваженої установи копій документів, що підтверджують цільове використання кредитних коштів, відповідно до умов кредитного договору.

У разі коли позичальником є фізична особа, якій в установленому законодавством порядку призначено субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, обов’язковою умовою для включення уповноваженою установою відомостей до зведеного реєстру позичальників є подання таким позичальником, крім копій документів, що підтверджують цільове використання кредитних коштів, копії документа (повідомлення або довідки тощо), що підтверджує призначення субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг.

{Підпункт 4 пункту 5 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 614 від 12.08.2015}

У разі коли позичальником є об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельний кооператив, у багатоквартирних будинках яких зареєстровані (фактично проживають) фізичні особи, яким в установленому законодавством порядку призначено субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, обов’язковою умовою для включення уповноваженою установою відомостей до зведеного реєстру позичальників є подання таким позичальником, крім копій документів, що підтверджують цільове використання кредитних коштів, копій документів (повідомлень або довідок тощо), що підтверджують призначення субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг фізичним особам, що зареєстровані (фактично проживають) в цих будинках.

{Підпункт 4 пункту 5 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 614 від 12.08.2015}

Для заходу, передбаченого підпунктом 3 пункту 3 цього Порядку, до копій документів, що підтверджують цільове використання кредитних коштів, належать акти виконаних робіт та/або інші документи, що підтверджують факт впровадження енергоефективного обладнання та/або матеріалів.

Документи, що підтверджують цільове використання кредитних коштів, зберігаються в уповноважених установах протягом строку, передбаченого законодавством для зберігання документів за кредитною операцією, та надаються уповноваженою установою Держенергоефективності на його письмову вимогу за згодою позичальника.

{Пункт 5 доповнено підпунктом 4 згідно з Постановою КМ № 491 від 01.10.2014; в редакції Постанови КМ № 231 від 08.04.2015}

{Пункт 5 в редакції Постанов КМ № 615 від 11.07.2012, № 1043 від 14.11.2012}

6. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

Попередня оплата таких товарів, робіт і послуг проводиться з урахуванням положень бюджетного законодавства.

7. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також реєстрація, облік бюджетних зобов'язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов'язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

8. Виконавці робіт та надавачі послуг, що закуповуються за рахунок бюджетних коштів, включаючи послуги з придбання товарів, подають щокварталу до 5 числа наступного місяця відповідальному виконавцю бюджетної програми звіт про виконання робіт та надання послуг у натуральних і вартісних показниках.

Відповідальний виконавець бюджетної програми подає щокварталу до 10 числа наступного місяця головному розпорядникові бюджетних коштів звіт про використання бюджетних коштів та здійснення заходів, передбачених пунктом 3 цього Порядку, з результатами їх аналізу та пропозиціями щодо врегулювання проблемних питань (у разі наявності).

Головний розпорядник бюджетних коштів подає щокварталу до 20 числа наступного місяця Мінфіну звіт про використання бюджетних коштів за формою, встановленою Мінфіном.

{Пункт 8 в редакції Постанови КМ № 615 від 11.07.2012}

9. Головний розпорядник бюджетних коштів відкриває в установленому порядку спеціальний реєстраційний рахунок у Казначействі для здійснення видатків за рахунок бюджетних коштів.

10. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

11. Видатки, пов'язані з фінансуванням об'єктів капітального будівництва, здійснюються відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2374), Порядку затвердження титулів будов (об'єктів), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 1997 р. № 995 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 37, с. 17), Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1674), таПорядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 32, ст. 1359).

12. Бюджетні кошти не виділяються суб'єктам господарювання, що визнані банкрутами, стосовно яких порушено справу про банкрутство, проводиться санація та які реорганізовуються або ліквідуються.

13. Основні фонди, придбані (модернізовані) за рахунок бюджетних коштів, в обов'язковому порядку вводяться в експлуатацію та зараховуються на баланс балансоутримувача об'єкта.
ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 17 жовтня 2011 р. № 1056

ЗМІНИ, 
що вносяться до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки

1. У пункті 3:

1) підпункт 2 і абзац сьомий підпункту 5 виключити;

2) доповнити пункт підпунктами 10-12 такого змісту:

"10) науково-технічне забезпечення здійснення заходів, що передбачені Державною цільовою економічною програмою енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. № 243 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 16, ст. 762; 2011 р., № 32, ст. 1347), у тому числі:

проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у сфері виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;

створення системи моніторингу виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива відповідно до заходів Програми;

11) проведення досліджень потенціалу регіонів щодо розміщення об'єктів відновлюваної енергетики;

12) проведення досліджень вітропотенціалу, зокрема визначення пріоритетних районів розташування вітрових електростанцій та встановлення вимірювального устатковання.".

2. У пункті 4:

1) в абзаці другому цифри і слово "1 і 8" замінити цифрами "1, 8, 10-12", а слова "конкурсних торгів" замінити словами "процедури закупівлі";

2) абзац третій виключити.

3. У пункті 5 після слова "облік" доповнити словом "бюджетних", а слова "у порядку, встановленому Казначейством" замінити словами "в установленому законодавством порядку".

 


 

Орієнтовний перелік енергоефективного обладнання та/або матеріалів, які є складовими (комплектуючими) устаткування та матеріалів, що визначені Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2011 року № 1056 (станом на 31.08.15).

№ з/п

Назва обладнання та/або матеріалів

Підстава (ДБН, ДСТУ) щодо обов’язковості застосування

За постановою

На яке здійснюється відшкодування

Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів (підпункт 3  пункту 3 постанови) 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обладнання та матеріали для облаштування індивідуальних теплових пунктів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Насос (насосна група) системи опалення (циркуляційний, циркуляційно - змішувальний, підвищувальний, підживлювальний), щит керування насосами

ДБН В.2.5-67 6.1.9, 6.1.18, М.2, М.3, М.4

Насос (циркуляційний, підвищувальний) для системи гарячого водопостачання

ДБН В.2.5-64 14.1, 14,8, 14.19

ДСТУ-Н Б В.3.2-3 5.4.18.14

Мембранний розширювальний бак, бак - акумулятор

ДБН В.2.5-39 16.18

ДБН В.2.5-67 6.1.17, 14.16, 15

Теплообмінник системи опалення  

ДБН В.2.5-39 16.11, 16.12

ДБН В.2.5-67  6.1.14

Теплообмінник системи гарячого водопостачання

ДБН В.2.5-39 16.11, 16.12

ДБН В.2.5-67 6.1.19

Фільтр, грязьовик, запірна арматура, зворотний клапан

ДБН В.2.5-39 12.19, 16.14

Магнітні (в тому числі електромагнітні), ультразвукові, антикорозійні оброблювачі води

ДБН В.2.5-39 16.16

Повітровідвідник, запобіжні клапани

ДБН В.2.5-39   16.13

ДБН В.2.5-67   6.7.41, 6.7.42

ДБН В.2.5-64   10.15

Трубопроводи та фітинги

ДБН В.2.5-39   12.1, 12.3, 12.4

ДБН В.2.5-67   6.6.1

ДБН В.2.5-64   9.1

Теплоізоляція трубопроводів, антикорозійне покриття, фарба 

ДБН В.2.5-39 13.1

ДБН В.2.5-67  Б, М.19

ДБН В.2.5-64  5.3,7.8

Вентилятор 

ДБН В.2.5-39 16.19

ДБН В.2.5-67 М.18

Дренажний насос 

ДБН В.2.5-39 16.20,

ДБН В.2.5-67  М.17

Двері, замок, будівельні матеріали для влаштування перегородки, фундаменту та трапу з решіткою

ДБН В.2.5-39 16.20, 16.28

ДБН В.2.5-67  М.20

 

 

Віброізоляційна прокладка, підкладка (вставка), віброфундамент

ДБН В.2.5-67  М.5, М.6, М.13

ДБН В.2.5-64 10.6, 10.18, 14.15

Регулятор теплового потоку за погодними умовами та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них (см. п.2)

ДБН В.2.5-67  6.1.10

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятори теплового потоку за погодними умовами та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронний регулятор температури;

регулювальний клапан з електроприводом;

датчики: температури (зовнішнього повітря, теплоносія, температури внутрішнього повітря, зворотного теплоносія), швидкості вітру, тиску

ДБН В.2.5-39  9.8.10, 16.2, 16.7, 16.7.2

ДБН В.2.5-67 3.44, 6.1.10, М.8

Підживлювальний клапан

ДБН В.2.5-67  М.9

Штуцери

ДБН В.2.5-39 16.13

Контрольно-вимірювальні прилади (термометри, манометри, в тому числі термоманометр), гільзи та фітинги до них

ДБН В.2.5-39 16.2,16.14

ДБН В.2.5-64 9.10

Електрокабель

ДБН В.2.5-67 М.8

Елементи кріплення трубопроводів та фланці

ДБН В.2.5-64 9.18

Запірна арматура (шарові крани, поворотні заслінки, клапани, вентилі) та фланці до них

ДБН В.2.5-39 12.9, 12.12, 16.13

ДБН В.2.5-67 16.7, 16.7.3

ДБН В.2.5-64 9.7, 9.10, 10.3, 14.14

Регулятор перепаду тиску (витрати) з імпульсною/ими трубкою/ами

ДБН В.2.5-39 16.7, 16.7.3

ДБН В.2.5-67  6.1.10,6.1.11,М.11

Регулятор температури з приводом для системи гарячого водопостачання та гільзою для датчика температури

Зм.№1 ДБН В.2.2-15  5.24

Балансувальні клапани для стабілізації тиску, витрати, температури (термостатичні), обмеження витрати зі стабілізацією або регулюванням температури теплоносія (термостатичні елементи або електронний контролер з датчиками температури)

ДБН В.2.5-67  6.1.16,6.4.7.7, 6.4.7.12

ДБН В.2.5-64  12.8

ДБН В.2.2-15  12.8,5.16

Регулятор тиску «до себе», регулятор тиску «після себе», регулятор витрати, регулятор температури

ДБН В.2.5-67  6.1.13

ДБН В.2.5-64  7.5

Перепускний клапан

ДБН В.2.5-67  6.1.9

Зворотний клапан

ДБН В.2.5-67  М.12

ДБН В.2.5-64   9.12, 9.13, 10.4, 13.1, 14.14

Запобіжна автоматична арматура від перевищення температури, тиску, витрати теплоносія

ДБН В.2.5-67   6.1.15, 6.6.3, 6.7.33, 7.12.36, В

Блочний тепловий пункт – усе вище перелічене обладнання окрім матеріалів для облаштування, а також щит керування ІТП 

Відповідно до вищезазначених норм

Регулятор теплового потоку за погодними умовами для індивідуального котла,

електронний регулятор температури,

регулювальний клапан з електроприводом,

датчики: температури (зовнішнього повітря, теплоносія, температури внутрішнього повітря, зворотного теплоносія), швидкості вітру, тиску

ДБН В.2.5-67  6.1.10

Щит автоматизації (управління)

ДБН В.2.5-67  11.13

3

Вузли обліку води (гарячої, холодної) та теплової енергії, зокрема засоби вимірювальної техніки (прилади обліку, лічильники) та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них

Теплолічильник 

Додаткове обладнання і матеріали: запірна арматура (кульовий кран, поворотна заслінка, клапан), контрольний кульовий кран із заглушкою, штуцери, манометри, гнучка вставка, зворотний клапан, автоматичний повітровідвідник, фільтр (сітка), грязьовик, трубопроводи та фітинги

ДБН В.2.2-15   5.24

ДСТУ–Н Б В.2.5-ХХ 5.1, 6.2.3, 6.2.4, 6.4.1, 6.7.1, 7.6.2

Tехнічний регламент щодо суттєвих вимог до засобів вимірювальної техніки  Додаток 4

Лічильник води 

Додаткове обладнання і матеріали: запірна арматура (кульовий кран, поворотна заслінка, клапан), контрольний кульовий кран із заглушкою, штуцери, манометри, фільтр, гнучка вставка, зворотний клапан, автоматичний повітровідвідник, фільтр (сітка, механічний, магніто - механічний), трубопроводи та фітинги

ДБН В.2.5-64   13.1,13.2,13.3,13.5, 6.10.2

ДСТУ–Н Б В.2.5-ХХ 5.1, 6.2.3, 6.2.4, 6.4.1, 6.7.1, 7.6.2

Tехнічний регламент щодо суттєвих вимог до засобів вимірювальної техніки  Додаток 1

4

Багатозонний  (багатотарифний) прилад обліку електричної енергії (лічильник активної електричної енергії) та відповідне додаткове обладнання і матеріали до нього

Багатозонний (багатотарифний) прилад обліку електричної енергії (лічильник активної електричної енергії) 

Додаткове обладнання і матеріали до нього

ДБН В.2.5-23

5

Світлопрозорі конструкції з енергозберігаючим склом, у тому числі вікна та балконні двері для місць загального користування (під’їздів, підвалів, технічних приміщень, горищ тощо) (крім однокамерних), та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них

Світлопрозорі конструкції з енергозберігаючим склом, у тому числі вікна та балконні двері  для місць загального користування (під’їздів, підвалів, технічних приміщень, горищ тощо) (крім таких, що мають однокамерний склопакет).   

 

Допоміжні матеріали: метизи кріплення, підвіконня, деталі зливу (у т.ч. відлив), матеріали ущільнення (в т. ч. піна будівельна, герметики), паро-, тепло- та гідроізоляційні матеріали, інші матеріали необхідні для віконних укосів

 

 

Зм. №1 ДБН В.2.6-31:2006 Табл.1

ДСТУ Б EN 15316-2-3 табл. А.1, зноска а

ДСТУ Б В.2.6-15:2011 із зміною №1

Зм. №1  ДБН В.2.2-15

ДСТУ-Н Б В.3.2-3  5.4.19.2а)

6

Обладнання і матеріали для проведення робіт з теплоізоляції (термомодернізаціїї) зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів

Вироби (плити, рулони) з мінеральної вати

Вироби  теплоізоляційні зі скляного штапельного волокна

Плити пінополістирольні (пінопласт)

Екструдований пінополістирол

Газо- та пінозолобетон 

Вироби з жорсткого пінополіуретану 

Вироби зі спіненого пінополіетилену

Вироби зі спіненого хімічно зшитого пінополіетилену

Вироби зі спіненого хімічно зшитого пінополіетилену з покриттям алюмінієвою фольгою

Целюлозний утеплювач 

Вироби теплоізоляційні перлітоцементні та перлітогіпсові

Вироби перлітобентонітові теплоізоляційні

Вироби цементополістирольні

Бетони ніздрюваті

Вермикулітобетон

Супердифузійна мембрана

ПВХ мембрана гідроізоляційна

Гідроізоляція бітумна, бітумно-полімерна, бітумні мембрани, рубероїд, мастики гідроізоляційні

Паробар’єр армований

Термоізоляційна прокладка (поліпропіленова)

Еластична полімерцементна гідроізолююча суміш (обмазувальна)

Грунтовка (праймер) бітумна та бітумно-полімерна

Кутник пластмасовий фасадний з сіткою

Водовідлив металевий

Плита деревинностружкова з оріентованою стружкою (ОСБ)

Плівка пароізоляційна

Ґрунтовка глибокопроникаюча

Клейова суміш для теплоізоляційного матеріалу (в т.ч. для мінераловатних плит, для пінополістирольних плит)

Суміш для армування, приклеювання пінополістиролу та мінеральної вати

Захисна суміш для мінераловатних плит

Захисна суміш для пінополістирольних плит

Склосітка імпрегнована (лугостійка)

Профілі цокольні з перфорованими поличками

Профілі кутові з перфорованими стінками (металеві або з ПВХ)

Профіль для примикань із склосіткою

Профіль CD

Профіль горизонтальний металевий оцинкований або з нержавіючої сталі

Профіль вертикальний металевий оцинкований або з нержавіючої сталі

Консоль металева оцинкована або з нержавіючої сталі

Джгут із спіненого поліетилену або відповідні прокладки

Герметик (силіконовий та акриловий)

Матеріали ущільнення (в т. ч. піна будівельна, герметики)

Фарба ґрунтувальна водо-дисперсійна (під декоративну штукатурку)

Фарба фасадна водо-дисперсійна (акрилова, силікатна, силіконова)

Барвник для фарби (пігмент)

Штукатурка декоративна тонкошарова (мінеральна, акрилова, силікатна, силіконова, силікон-силікатна). Фактура поверхні: короїд, камінцева, гладка, мозаїчна

Шпаклівка акрилова,  для зовнішніх робіт

Шпаклівка мінеральна

Шпаклівка полімерцементна армована для зовнішніх робіт

Суміш полімерцементна для улаштування стяжки (легковирівнювальна) для зовнішніх робіт

Брус деревяний

Сайдинг з комплектуючими

Профнастил стіновий

Плитка фасадна цементно-піщана або з клінкерної кераміки

Цемент

Керамзит

Сітка склоткана

Допоміжні матеріали: дюбелі, шурупи, шайби, тощо.

ДСТУ Б В.2.7-265:2011 за п.п. 2.2 (табл.2), 2.3-2.5, 2.7, 2.11

ДБН В.2.6-14-95 зі змінами №1, 2, 3, 4

ДСТУ Б В.2.7-101-2000 зі змінами п.п. 4.1.2, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.10, 4.1.14, 4.1.15 (табл.2), 4.1.17, 4.1.19, 4.1.20, 4.1.23

ДБН В.2.6-14-95 зі змінами №1, 2, 3, 4

ДСТУ Б В.2.6-9-2008 п.п. 4.1.1, 4.2.2, 4.3.1, 4.3.2- 4.3.4

ДСТУ Б В.2.7-83-99

ДСТУ Б В.2.7-101-2000

ДСТУ БВ.2.7-8-94

ДСТУ Б В.2.7-56-2010

ДСТУ Б В.2.7-101-2000

ДСТУ Б В.2.7-108-2001

ДСТУ Б В.2.7-108-2001

ДБН В.2.6-31:2006 із Зміною №1

ДСТУ Б В.2.6-34

ДСТУ Б В.2.6-35

ДСТУ Б В.2.6-36

ДБН В.2.6-33

 OSB/3 ДСТУ EN 300:2008,  ДБН В.1.1-7-2002

ДСТУ Б В.2.7-126

ДСТУ Б В.2.6-189:2013

 

 

7

Обладнання і матеріали для проведення робіт з термомодернізаціїї внутрішньобудинкових систем опалення, постачання гарячої води

Теплоізоляція трубопроводів, антикорозійне покриття, фарба 

ДБН В.2.5-39 

ДСТУ Б В.2.5-31

ДСТУ-Н Б В.2.5-35

8

Обладнання і матеріали для модернізації систем освітлення місць загального користування (у тому числі заміни електропроводки, ламп та патронів до них, встановлення автоматичних вимикачів)

Електричні кабелі та додаткове оснащення для його прокладання (гофротруба (захисна оболонка), кабельні труби, лотки, короби)

ДБН В.2.5-23 4.27,4.31, 4.32, 4.36,

Стабілізатори напруги

 

Розрядні лампи з світловою віддачою не менше 55 лм/Вт * 

ДБН В.2.5-28  4.21 *

*  -  діє до введення в дію змін до            ДБН В.2.5-28

Світлодіодні освітлювальні пристрої для внутрішнього освітлення об’єктів житлово-комунального господарства

 

Світлодіодні лампи неспрямованого світла

 

Лампи та світильники з обмеженням часу перебування у включеному стані (датчики руху/присутності/освітленості), пристрої захисту та керування (автоматичні вимикачі, ПЗВ, контактори), розподільчі та установчі коробки, клемники тощо

ДБН В.2.5-28  8.4, 4.27 зм. №2

ДБН В.2.5-23  2.19 в)г), 4.55, 4.76, 5.5-5.8, 9.7, 9.19, 9.28

9

Теплонасосна система опалення та/або гарячого водопостачання та відповідне додаткове обладнання і матеріали до неї

Тепловий насос з відповідним обладнанням системи споживання, а саме:

для системи водяного опалення та гарячого водопостачання - трубопроводи, розподільний колектор з терморегуляторами (з/без ротаметрів), фітинги, бак -аккумулятор, теплообмінник, насос, мембранний розширювальний бак, запірно - регулювальна арматура (кульові крани, вентилі, клапани, регулятори температури);

для системи повітряного опалення - повітроводи, припливні решітки, клапани, теплоізоляція повітроводів, елементи кріплення повітроводів 

Зм. №1 ДБН В.2.2-15   5.24

ДБН В.2.5-67   6.1.1, 6.1.5. 6.5.10

ДСТУ Б В.2.5-44

ДБН В.2.5-67   6.1.4, 10.10 

ДСТУ-Н Б В.3.2-3   5.4.10 

10

Система сонячного теплопостачання та/або гарячого водопостачання та відповідне додаткове обладнання і матеріали до неї

Сонячний колектор, циркуляційний насос, запірно - регулювальна та запобіжна арматура, розширювальний бак, бак - акумулятор, теплообмінник, фітинги

ДБН В.2.5-67 6.1.1

ДСТУ Б В.2.5-43 

ДБН В.2.5-67  6.1.4, 10.10 

ДСТУ-Н Б В.3.2-3  5.4.10 

11

Двері для місць загального користування (в тому числі під’їздів, підвалів, технічних приміщень, горищ) та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них

Двері для місць загального користування (в тому числі під’їздів, підвалів, технічних приміщень, горищ)

 

Допоміжні матеріали: метизи кріплення, матеріали ущільнення, паро-, тепло- та гідроізоляційні матеріали,  інші матеріали 

Зм. №1 ДБН В.2.6-31:2006 Табл.1

ДСТУ Б В.2.6-15:2011 із зміною №1

 

Населення одно- та двоквартирних житлових будинків (підпункт 4пункту 3 постанови) 

12

Радіатори опалення, регулятори температури повітря (в тому числі автоматичні) та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них

Радіатор опалення з автоматичним терморегулятором

ДБН В.2.5-67   6.7.1, 6.7.12, 6.7.22

ДСТУ-Н Б В.2.5-62

ДБН В.2.5-67  3.1, 6.4.7.7 (2-й абз.), 6.7.22, 6.7.24, 6.7.35.1, 6.7.35.2

Радіатор опалення

Терморегулятор/автоматичний регулятор температури повітря в приміщенні  Термостатичний елемент, привід (мотор, термопривід), електронний термостат, клапан терморегулятора, клапан терморегулятора вбудований в радіатор

Терморегулятор/автоматичний регулятор температури повітря у ванній/душовій для рушникосушарки. Термостатичний елемент, привід (мотор, термопривід), електронний термостат, клапан терморегулятора, клапан терморегулятора вбудований в рушникосушарку

Трубопроводи та фітинги вузлів обв’язки радіаторів, шайби замикальних ділянок, запобіжник зворотної циркуляції

13

Вікна та балконні двері з енергозберігаючим склом (крім однокамерних) та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них

Вікна та балконні двері з енергозберігаючим склом (крім таких, що мають однокамерний склопакет).

 

Допоміжні матеріали: метизи кріплення, підвіконня, деталі зливу (у т.ч. відлив), матеріали ущільнення (в т. ч. піна будівельна, герметики), паро-, тепло- та гідроізоляційні матеріали, інші матеріали необхідні для віконних укосів

 

Зм. №1 ДБН В.2.6-31:2006 Табл.1

ДСТУ Б EN 15316-2-3 табл. А.1, зноска а

ДСТУ Б В.2.6-15:2011 із зміною №1

Зм. №1  ДБН В.2.2-15

ДСТУ-Н Б В.3.2-3  5.4.19.2а)

14

Рекуператори тепла вентиляційного повітря та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них

Механічна припливно-витяжна вентиляція з рекуперацією теплоти (рекуператор, повітроводи, теплоізоляція, клапани, шумоглушнику, вентилятори, повітрозбірник та повітророзподільні решітки, фільтри, нагрівник, елементи кріплення повітроводів та обладнання)

ДБН В.2.5-67  3.54, 3.55, 5.6, 7.8.4, 7, 8.6, 7.8.7, 7.8.9, 10.16, 10.23.4, 10.23.5, 10.23.6, 10, 23, 12, 10.23.14

ДСТУ-Н Б В.3.2-3 5.4.19.2в)

15

Вузли обліку води (гарячої, холодної), зокрема засоби вимірювальної техніки (прилади обліку, лічильники) та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них

Лічильник води 

Додаткове обладнання і матеріали: запірна арматура (кульовий кран, поворотна заслінка, клапан), контрольний кульовий кран із заглушкою, штуцери, манометри, фільтр, гнучка вставка, зворотний клапан, автоматичний повітровідвідник, фільтр (сітка, механічний, магніто - механічний), трубопроводи та фітинги

ДБН В.2.5-64   13.1,13.2,13.3,13.5, 6.10.2

ДСТУ–Н Б В.2.5-ХХ 5.1, 6.2.3, 6.2.4, 6.4.1, 6.7.1, 7.6.2

 

Tехнічний регламент щодо суттєвих вимог до засобів вимірювальної техніки Додаток 1

16

Багатозонний (багатотарифний) прилад обліку електричної енергії (лічильник активної електричної енергії) та відповідне додаткове обладнання і матеріали до нього

Багатозонний (багатотарифний) прилад обліку електричної енергії (лічильник активної електричної енергії)

Додаткове обладнання і матеріали до нього

ДБН В.2.5-23

17

Обладнання і матеріали для проведення робіт з теплоізоляції (термомодернізації) зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів

 

 

Вироби (плити, рулони) з мінеральної вати

Вироби  теплоізоляційні зі скляного штапельного волокна

Плити пінополістирольні (пінопласт)

Екструдований пінополістирол

Газо- та пінозолобетон 

Вироби з жорсткого пінополіуретану 

Вироби зі спіненого пінополіетилену

Вироби зі спіненого хімічно зшитого пінополіетилену

Вироби зі спіненого хімічно зшитого пінополіетилену з покриттям алюмінієвою фольгою

Целюлозний утеплювач 

Вироби теплоізоляційні перлітоцементні та перлітогіпсові

Вироби перлітобентонітові теплоізоляційні

Вироби цементополістирольні

Бетони ніздрюваті

Вермикулітобетон

Супердифузійна мембрана

ПВХ мембрана гідроізоляційна

Гідроізоляція бітумна, бітумно-полімерна, бітумні мембрани, рубероїд, мастики гідроізоляційні

Паробар’єр армований

Термоізоляційна прокладка (поліпропіленова)

Еластична полімерцементна гідроізолююча суміш (обмазувальна)

Грунтовка (праймер) бітумна та бітумно-полімерна

Кутник пластмасовий фасадний з сіткою

Водовідлив металевий

Плита деревинностружкова з оріентованою стружкою (ОСБ)

Плівка пароізоляційна

Ґрунтовка глибокопроникаюча

Клейова суміш для теплоізоляційного матеріалу (в т.ч. для мінераловатних плит, для пінополістирольних плит)

Суміш для армування, приклеювання пінополістиролу та мінеральної вати

Захисна суміш для мінераловатних плит

Захисна суміш для пінополістирольних плит

Склосітка імпрегнована (лугостійка)

Профілі цокольні з перфорованими поличками

Профілі кутові з перфорованими стінками (металеві або з ПВХ)

Профіль для примикань із склосіткою

Профіль CD

Профіль горизонтальний металевий оцинкований або з нержавіючої сталі

Профіль вертикальний металевий оцинкований або з нержавіючої сталі

Консоль металева оцинкована або з нержавіючої сталі

Джгут із спіненого поліетилену або відповідні прокладки

Герметик (силіконовий та акриловий)

Матеріали ущільнення (в т. ч. піна будівельна, герметики)

Фарба ґрунтувальна водо-дисперсійна (під декоративну штукатурку)

Фарба фасадна водо-дисперсійна (акрилова, силікатна, силіконова)

Барвник для фарби (пігмент)

Штукатурка декоративна тонкошарова (мінеральна, акрилова, силікатна, силіконова, силікон-силікатна). Фактура поверхні: короїд, камінцева, гладка, мозаїчна

Шпаклівка акрилова,  для зовнішніх робіт

Шпаклівка мінеральна

Шпаклівка полімерцементна армована для зовнішніх робіт

Суміш полімерцементна для улаштування стяжки (легковирівнювальна) для зовнішніх робіт

Брус деревяний

Сайдинг з комплектуючими

Профнастил стіновий

Плитка фасадна цементно-піщана або з клінкерної кераміки

Цемент

Керамзит

Сітка склоткана

Допоміжні матеріали: дюбелі, шурупи, шайби, тощо.

ДСТУ Б В.2.7-265:2011 за п.п. 2.2 (табл.2), 2.3-2.5, 2.7, 2.11

ДБН В.2.6-14-95 зі змінами №1, 2, 3, 4

ДСТУ Б В.2.7-101-2000 зі змінами п.п. 4.1.2, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.10, 4.1.14, 4.1.15 (табл.2), 4.1.17, 4.1.19, 4.1.20, 4.1.23

ДБН В.2.6-14-95 зі змінами №1, 2, 3, 4

ДСТУ Б В.2.6-9-2008 п.п. 4.1.1, 4.2.2, 4.3.1, 4.3.2- 4.3.4

ДСТУ Б В.2.7-83-99

ДСТУ Б В.2.7-101-2000

ДСТУ БВ.2.7-8-94

ДСТУ Б В.2.7-56-2010

ДСТУ Б В.2.7-101-2000

ДСТУ Б В.2.7-108-2001

ДСТУ Б В.2.7-108-2001

ДБН В.2.6-31:2006 із Зміною №1

ДСТУ Б В.2.6-34

ДСТУ Б В.2.6-35

ДСТУ Б В.2.6-36

ДБН В.2.6-33

 OSB/3 ДСТУ EN 300:2008,  ДБН В.1.1-7-2002

ДСТУ Б В.2.7-126

ДСТУ Б В.2.6-189:2013

 

 

18

Теплонасосна система опалення та/або гарячого водопостачання та відповідне додаткове обладнання і матеріали до неї

Тепловий насос з відповідним обладнанням системи споживання, а саме:

для системи водяного опалення та гарячого водопостачання - трубопроводи, розподільний колектор з терморегуляторами (з/без ротаметрів), фітинги, бак -аккумулятор, теплообмінник, насос, мембранний розширювальний бак, запірно - регулювальна арматура (кульові крани, вентилі, клапани, регулятори температури);

для системи повітряного опалення - повітроводи, припливні решітки, клапани, теплоізоляція повітроводів, елементи кріплення повітроводів 

Зм. №1 ДБН В.2.2-15   5.24

ДБН В.2.5-67   6.1.1, 6.1.5. 6.5.10

ДСТУ Б В.2.5-44

ДБН В.2.5-67   6.1.4, 10.10 

ДСТУ-Н Б В.3.2-3   5.4.10

19

Система сонячного теплопостачання та/або гарячого водопостачання та відповідне додаткове обладнання і матеріали до неї

Сонячний колектор, циркуляційний насос, запірно - регулювальна та запобіжна арматура, розширювальний бак, бак - акумулятор, теплообмінник, фітинги

ДБН В.2.5-67 6.1.1

ДСТУ Б В.2.5-43 

ДБН В.2.5-67  6.1.4, 10.10 

ДСТУ-Н Б В.3.2-3  5.4.10

Населення квартир у багатоквартирних житлових будинках (підпункт 4пункту 3 постанови) 

20

Радіатори опалення, регулятори температури повітря (в тому числі автоматичні) та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них

Радіатор опалення з автоматичним терморегулятором

ДБН В.2.5-67   6.7.1, 6.7.12, 6.7.22

ДСТУ-Н Б В.2.5-62

ДБН В.2.5-67  3.1, 6.4.7.7 (2-й абз.), 6.7.22, 6.7.24, 6.7.35.1, 6.7.35.2

Радіатор опалення

Терморегулятор/автоматичний регулятор температури повітря в приміщенні  Термостатичний елемент, привід (мотор, термопривід), електронний термостат, клапан терморегулятора, клапан терморегулятора вбудований в радіатор

Терморегулятор/автоматичний регулятор температури повітря у ванній/душовій для рушникосушарки. Термостатичний елемент, привід (мотор, термопривід), електронний термостат, клапан терморегулятора, клапан терморегулятора вбудований в рушникосушарку

Трубопроводи та фітинги вузлів обв’язки радіаторів, шайби замикальних ділянок, запобіжник зворотної циркуляції

21

Вікна та балконні двері з енергозберігаючим склом (крім однокамерних) та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них

Вікна та балконні двері з енергозберігаючим склом (крім таких, що мають однокамерний склопакет).   

 

Допоміжні матеріали: метизи кріплення, підвіконня, деталі зливу (у т.ч. відлив), матеріали ущільнення (в т. ч. піна будівельна, герметики), паро-, тепло- та гідроізоляційні матеріали, інші матеріали необхідні для віконних укосів

 

Зм. №1 ДБН В.2.6-31:2006 Табл.1

ДСТУ Б EN 15316-2-3 табл. А.1, зноска а

ДСТУ Б В.2.6-15:2011 із зміною №1

Зм. №1  ДБН В.2.2-15

ДСТУ-Н Б В.3.2-3  5.4.19.2а)

 

22

Вузли обліку води (гарячої, холодної) та теплової енергії, зокрема засоби вимірювальної техніки (прилади обліку, лічильники) та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них

 

Теплолічильник 

Додаткове обладнання і матеріали: запірна арматура (кульовий кран, поворотна заслінка, клапан), контрольний кульовий кран із заглушкою, штуцери, манометри, гнучка вставка, зворотний клапан, автоматичний повітровідвідник, фільтр (сітка), грязьовик, трубопроводи та фітинги

ДБН В.2.2-15   5.24

ДСТУ–Н Б В.2.5-ХХ 5.1, 6.2.3, 6.2.4, 6.4.1, 6.7.1, 7.6.2

Tехнічний регламент щодо суттєвих вимог до засобів вимірювальної техніки  Додаток 4

Лічильник води 

Додаткове обладнання і матеріали: запірна арматура (кульовий кран, поворотна заслінка, клапан), контрольний кульовий кран із заглушкою, штуцери, манометри, фільтр, гнучка вставка, зворотний клапан, автоматичний повітровідвідник, фільтр (сітка, механічний, магніто - механічний), трубопроводи та фітинги

ДБН В.2.5-64   13.1,13.2,13.3,13.5, 6.10.2

ДСТУ–Н Б В.2.5-ХХ 5.1, 6.2.3, 6.2.4, 6.4.1, 6.7.1, 7.6.2

Tехнічний регламент щодо суттєвих вимог до засобів вимірювальної техніки  Додаток 1

23

Багатозонний (багатотарифний) прилад обліку електричної енергії (лічильник активної електричної енергії) та відповідне додаткове обладнання і матеріали до нього

Багатозонний (багатотарифний) прилад обліку електричної енергії (лічильник активної електричної енергії)

Додаткове обладнання і матеріали до нього

ДБН В.2.5-23

Населення (підпункт 4 пункту 3 постанови)

24

 

 

 

 

 

Котли з використанням будь-яких видів палива та енергії (за винятком природного газу та електроенергії (крім  електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання) та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них 

Котел на твердому паливі

ДБН В.2.5-67:2013  6.1.2, 6.1.3

ДБН В.2.5-23, 

ДБН В.2.5-27, 

ПУЕ та НПАОП 40.1-1.21

ДБН В.2.2-15:2005   із Зм.№ 1   5.25

 

Котли піролізні (газогенераторні)

Котли на рідкому паливі

Котли комбіновані (універсальні), окрім тих, що працюють на природному газі або на електроенергії

Системи електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання (системи керованих теплоакумулюючих споживачів-регуляторів з режимом споживання електроенергії в години мінімальних навантажень енергосистеми).

 

Основні обладнання та/або матеріали, на придбання якого відшкодування здійснюється - виділене зеленим кольором і жирним шрифтом.

 

Другорядні обладнання та/або матеріали, на придбання якого без основного обладнання та/або матеріалів відшкодування НЕ здійснюється - виділене жовтим кольором і звичайним шрифтом.

 

Джерело: офіційна відповідь на мій запит станом на 30.09.2015

Call - центр Держенергоефективності

(Тел. (044) 296-71-60, 559-24-95, 292-32-57).

 

З повагою, Андрій Проц

http://www.eco-obogrev.com

магазин еко-обігрівуСоздан 30 сен 2015  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником
Украинский строительный портал www.promobud.ua eco-obogrev.com Закажите с нашего нового магазина!all.biz